Solrød kreds 045 Generalforsamlinger

Generalforsamling 2019

Til medlemmerne i Solrød Lærerforening

Grundet en fejl i indkaldelsen må vi konstatere, at generalforsamlingen ikke er lovligt varslet, og derfor ikke er beslutningsdygtig.

Vi har været i kontakt med den berørte gruppe, og der er gjort indsigelse.

 For at opfylde vores vedtægter skal der derfor i første kvartal indkaldes til en ny generalforsamling med tre ugers varsel. Vi må konstatere, at der grundet møder på skolerne ikke er flere ledige aftener i marts, så vi bliver nødt til at benytte os af følgende løsning for at overholde vedtægterne:

 Vi fastholder generalforsamlingen på tirsdag, men rykker den til kredskontoret. Her vil dirigenten konkludere, at generalforsamlingen ikke er lovligt varslet og derfor ikke kan gennemføres, hvorefter den straks afsluttes.  Der indkaldes efterfølgende til en ny generalforsamling med minimum tre ugers varsel.  Den nye generalforsamling vil blive afholdt den 2. april 2019.

I behøver derfor ikke møde op på tirsdag den 12. marts, da generalforsamlingen kun forventes at vare fem minutter, og der ikke vil være spisning efterfølgende.

 Nederst i dette opslag er den skriftlige beretning, indeholdende den endelige dagsorden og det reviderede regnskab. Jeg understreger, at det blot er lagt på hjemmesiden for at følge alle reglerne, og I behøver derfor ikke møde op på tirsdag.

Med indkaldelsen til den nye generalforsamling vil I modtage en ny foreløbig dagsorden, og efterfølgende endelig dagsorden og skriftlig beretning en gang til.

 

Materialer fra generalforsamlingen: 

Skriftlig beretning indeholdende endelig dagsorden