Kalender

Her kan du se hvornår, der er planlagt møder TR og KST-møder i skoleåret For skoleåret 19-20 gælder det, at første KTS- og TR-møde er berammet til den 20. august. På dette møde besluttes den endelige møderække. Så snart møderækken er vedtaget, lægges den på hjemmesiden.

Tr og kredsstyrelsesmøder skoleåret 2019/2020

20. august - TR

10. september - KST og TR

17. september - KST, TR og AMR

8. oktober - KST og TR

29. oktober - TR

19. november - KST og TR

10. december - KST med efterfølgende frokost. AMR inviteres.

14. januar - KST og TR

4. februar - KST og TR

25. februar - TR

24. marts - KST Via Meet

31. marts - KST og TR Via Meet

31. marts - Aflyst:Generalforsamling på Munkekærskolen klokken 16.00

21. april - KST, TR og AMR

12. maj - KST og TR

9. juni - KST og TR

16. juni - KST og AMR med efterfølgende frokost.