Jubilæum

Der gives jubilæumsgratiale efter 25 års, 40 års og 50 års ansættelse i kommunen.

Gratialet udgør henholdsvis kr. 10.000,-, kr. 15.000,- og kr. 20.000,-. Beløbene beskattes efter gældende regler.

For lærere og reglementsansatte pædagoger gælder, at eventuelt tidligere jubilæumsgratiale udbetalt efter Finansministeriets gældende regler vil blive modregnet i ovennævnte gratialer.