Udmeldelse af DLF

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til din lokale kreds.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Udmeldelsen gælder alene dit medlemskab af Danmarks Lærerforening.

Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse, og også ønsker at melde dig ud dér, skal du gøre det hos a-kassen.

Hvis du er forsikret i foreningens frivillige gruppelivsordning (som udløber ved udgangen af det kalenderår, hvor den forsikrede fylder 70 år) ophører denne ved årets udgang, ligesom et eventuelt lån optaget i Danmarks Lærerforenings låneafdeling forfalder til indfrielse.

Hvis du har fordele i Lån & Spar gennem dit medlemskab i DLF, vil disse også ophøre ved udmeldelse.

 

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.