Kredsstyrelsen

Solrød Lærerforenings kredsstyrelse består af formand, næstformand, kasserer og tillidsrepræsentanterne fra skolerne.
Kredsstyrelsen Kredsstyrelsen

Solrød Lærerforenings kredsstyrelse består af form...

Vedtægter Vedtægter

Her finder du vedtægter for Solrød Lærerforening o...

Kredsstyrelsesreferater Kredsstyrelsesreferater

Her finder du referater fra kredsstyrelsesmøder....

Kalender Kalender

Her kan du se hvornår, der er planlagt møder TR og...