Kredsstyrelsen

Solrød Lærerforenings kredsstyrelse består af formand, næstformand, kasserer samt tillidsrepræsentanterne fra de tre skoler og BUR.

Formand Tanja Siiger, Havdrup Skole

Næstformand  Claus Juul Jensen, Munkekærskolen

Kasserer Helle Loch Nyboe, Havdrup Skole