Solrød kreds 045 Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022

Solrød Lærerforening afholdte ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2022 klokken 16.00 på Munkekærskolen, 2680 Solrød Strand.

Skriftlig beretning inkl. endelig dagsorden kan læses her.

Forslag til forretningsorden kan læses her.

Referatet kan læses her.